Vacature Projectleider mobiliteit

Projectleider mobiliteit in Capelle aan den Ijssel

Het werkveld

Binnen de afdeling Stadsontwikkeling ben je werkzaam binnen het team Mobiliteit. Dit team is onderdeel van de unit Ruimtelijke Ontwikkeling waartoe ook de teams Stedenbouw, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening & Milieu behoren. Het team Mobiliteit werkt samen met de collega’s van de afdeling Stadsbeheer aan mobiliteitsvraagstukken.


Ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel

Capelle is volop in ontwikkeling met stedelijke vernieuwing, herstructurering en transformaties waarbij ook vraagstukken ontstaan op het gebied van mobiliteit. Aanpassingen van het wegennet, vernieuwing van vervoersstromen en oplossingen in de bestaande omgeving zijn noodzakelijk.


Omvorming deel wegennet van GOW 50 naar GOW30 

Verlaging van de maximale snelheid voor een deel van de Capelse wegen is vanuit verkeersveiligheid wenselijk. Om te zorgen dat het wegennet hieraan voldoet, moet bij ingrepen in de openbare ruimte het wegennet hierop worden aangepast. Dit betekent in de komende jaren plannen maken voor een transitie van ons wegennet, waarbij zaken als het vergroten van de verkeersveiligheid, éénduidige en logische Duurzaam Veilig indeling van het wegennet voorop staan. 

 

In balans brengen van de verkeersmodaliteiten 

In het programma Mobiliteit is opgenomen de verkeersmodaliteiten in balans te brengen. Dit betekent o.a. het vergroten van het gebruik van de fiets, aanpassen van het fietsnetwerk en het realiseren van voorzieningen voor de fiets zoals stallingen en oplaadpunten. Bij openbaar vervoer zetten we in op meer prioriteit voor het openbaar vervoer, betere aansluitingen en een dekkend OV-netwerk. 

  

Verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming op het hoofdwegennet 

Het hoofdwegennet van Capelle aan den IJssel takt aan op de Rijkswegen A20 en A16 en door de gemeente lopen de Abram van Rijckevorselweg en de Hoofdweg als belangrijke verbindingsroutes in de oost-westrichting. Verkeer uit de Krimpenerwaard, maar ook uit Zuidplas maakt gebruik van de stroomwegen van Capelle om naar Rotterdam en andere richtingen te gaan. Op deze wegen zijn op korte en lange termijn ingrepen nodig om het autoverkeer beter af te wikkelen. Dit vraagt forse inzet van hoogwaardig en deskundig personeel om deze complexe ingrepen goed te kunnen begeleiden. 


Wat ga je doen?

Als projectleider mobiliteit ben jij verantwoordelijk om verkeerskundige beleid- en uitvoeringsprojecten van A tot Z te leiden. Je stuurt daarbij collega’s zowel binnen als buiten de vakgroep Mobiliteit aan. Daarbij rapporteer je regelmatig over de voortgang en projectbeheersing aan het management en leg je plannen voor aan de Wethouder. Denk daarbij aan het (laten) opstellen van het deelmobiliteitsbeleid, het evalueren en opstellen van het vigerende fietsbeleid en het verkeersveiligheidsplan. Rekening houdende met de verschillende belangen laat jij dit door het college van Burgemeester en Wethouders of de Gemeenteraad vaststellen. 


Verder ben je in staat om leiding te geven aan een aantal uitvoeringsprojecten ‘op straat’. Als projectleider stuur jij een extern ontwerpbureau aan om samen met het projectteam verschillende fietsroutes en de infrastructuur voor de auto te verbeteren. Daarbij zorg je aan het einde van je project voor een goede overdracht richting Stadsbeheer die na de ontwerpfase de regie overneemt. 


Als projectleider mobiliteit neem je deel aan diverse overleggen, waaronder het wekelijkse Mobiliteitsoverleg. In de Adviescommissie Verkeer en Vervoer leg je de verkeerskundige ontwerpen voor aan de hulpdiensten en OV-bedrijven en verwerkt hun input. Je overlegt waar nodig met andere collega’s, afdelingen of instanties. Verder heb je een coachende rol voor de verkeerskundige junioren. Je controleert en stuurt hen bij op het gebied van fiets- en verkeersveiligheidsvraagstukken. Je bent binnen en buiten de gemeente aanspreekpunt voor minimaal één van deze twee disciplines. Je houdt relevante ontwikkelingen en documentatie op het vakgebied bij.Functie:Projectleider mobiliteit, C&I - Stedenbouwkundig Ontwerper
Startdatum:24-10-2023
Ervaring:Starter
Educatielevel:HBO
Contracttype:Tijdelijk
Salaris:5500 – 5500
Uren per week:36 – 36

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Yacht via ugur.sahan@yacht.nl of (020) 519 7777. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Krimpen aan den IJsselkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de krimpenaandenijsselkrant.nlkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures Krimpen aan den IJssel
  2. Projectleider mobiliteit Yacht 24-10-2023

Bekijk ook andere vacatures